TH EN

Stock Quotes

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


PF THB
ราคาล่าสุด 0.85
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,514,000
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.84 / 997,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.85 / 1,583,200
วันก่อนหน้า 0.85
ราคาเปิด 0.85
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.84 - 0.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.77 - 0.98
เปลี่ยนแปลง: 20 เมษายน 2018 16:35

 

Chart Type