TH EN

Stock Quotes

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


PF THB
ราคาล่าสุด 0.78
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,268,000
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -1.27%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.78 / 5,062,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.79 / 473,400
วันก่อนหน้า 0.79
ราคาเปิด 0.79
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.78 - 0.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.78 - 0.98
เปลี่ยนแปลง: 20 กุมภาพันธ์ 2018 16:38

 

Chart Type