TH EN

Stock Quotes

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


PF THB
ราคาล่าสุด 0.89
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 426,900
เปลี่ยนแปลง +0.01
% เปลี่ยนแปลง 1.14%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.88 / 11,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.89 / 608,800
วันก่อนหน้า 0.88
ราคาเปิด 0.89
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.87 - 0.89
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.82 - 0.98
เปลี่ยนแปลง: 08 ธันวาคม 2017 16:21

 

Chart Type