TH EN

Stock Quotes

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


PF THB
ราคาล่าสุด 0.94
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 65,715,600
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -1.05%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.93 / 2,432,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.94 / 21,152,500
วันก่อนหน้า 0.95
ราคาเปิด 0.95
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.92 - 0.96
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.77 - 0.98
เปลี่ยนแปลง: 20 กรกฎาคม 2018 16:36

 

Chart Type