TH EN

Stock Quotes

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


PF THB
ราคาล่าสุด 0.93
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,309,600
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.93 / 796,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.94 / 290,100
วันก่อนหน้า 0.93
ราคาเปิด 0.93
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.93 - 0.94
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.82 - 1.04
เปลี่ยนแปลง: 20 ตุลาคม 2017 16:39

 

Chart Type