TH EN

Stock Quotes

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


PF THB
ราคาล่าสุด 0.82
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10,420,800
เปลี่ยนแปลง +0.01
% เปลี่ยนแปลง 1.23%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.81 / 7,173,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.82 / 940,900
วันก่อนหน้า 0.81
ราคาเปิด 0.81
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.81 - 0.83
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.77 - 1.18
เปลี่ยนแปลง: 13 ธันวาคม 2018 15:13

 

Chart Type