TH EN

Stock Quotes

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


PF THB
ราคาล่าสุด 1.07
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 53,078,600
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.06 / 6,880,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.07 / 2,074,400
วันก่อนหน้า 1.07
ราคาเปิด 1.07
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.06 - 1.08
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.77 - 1.18
เปลี่ยนแปลง: 21 กันยายน 2018 16:36

 

Chart Type