TH EN
ราคาหลักทรัพย์ (กราฟราคา)
ปรับปรุงเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 16:39
ชื่อย่อหุ้น : PF
ราคาล่าสุด
0.89THB
เปลี่ยนแปลง: (%)
+0.01 (1.14%)
ปริมาณ (หุ้น):
1,220,200
วันก่อนหน้า 0.88 ช่วงราคาระหว่างวัน 0.88 - 0.90
ราคาเปิด 0.89 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.71 - 1.04

ข้อมูลที่สำคัญ