TH EN
ราคาหลักทรัพย์ (กราฟราคา)
ปรับปรุงเมื่อ: 26 เมษายน 2560 10:53
ชื่อย่อหุ้น : PF
ราคาล่าสุด
0.92THB
เปลี่ยนแปลง: (%)
+0.01 (1.10%)
ปริมาณ (หุ้น):
5,510,600
วันก่อนหน้า 0.91 ช่วงราคาระหว่างวัน 0.91 - 0.92
ราคาเปิด 0.91 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.71 - 1.04

ข้อมูลที่สำคัญ