TH EN
ราคาหลักทรัพย์ (กราฟราคา)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 เมษายน 2561 16:35
ชื่อย่อหุ้น : PF
ราคาล่าสุด
0.85THB
เปลี่ยนแปลง: (%)
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น):
997,500
วันก่อนหน้า 0.85 ช่วงราคาระหว่างวัน 0.84 - 0.85
ราคาเปิด 0.85 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.77 - 0.98

ข้อมูลที่สำคัญ