TH EN
ราคาหลักทรัพย์ (กราฟราคา)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2560 16:36
ชื่อย่อหุ้น : PF
ราคาล่าสุด
0.83THB
เปลี่ยนแปลง: (%)
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น):
564,200
วันก่อนหน้า 0.83 ช่วงราคาระหว่างวัน 0.83 - 0.84
ราคาเปิด 0.83 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.71 - 1.04

ข้อมูลที่สำคัญ