TH EN
ราคาหลักทรัพย์ (กราฟราคา)
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มีนาคม 2560 16:35
ชื่อย่อหุ้น : PF
ราคาล่าสุด
0.93THB
เปลี่ยนแปลง: (%)
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น):
2,661,800
วันก่อนหน้า 0.93 ช่วงราคาระหว่างวัน 0.92 - 0.93
ราคาเปิด 0.93 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.71 - 1.04

ข้อมูลที่สำคัญ